One comment on “Correfoc a Les Corts amb els Bocs (2012)