3 comments on “Preparing a Holy week in Jerusalem Reportage

  1. El Via crucis era comú, però l’entrada al Holy Sepulcre la feien homes i dones per separat. La mirada pot dir tantes coses com un pot imaginar.